Xem tất cả 5 kết quả

Đồng hồ nước nóng Powogaz DN50

 • - Chất liệu: Gang Đúc;
 • - Nhiệt độ chịu được đến 90°C;
 • - Ứng dụng: nước cấp, nước nóng, lò hơi ...
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo lưu lượng nước nóng Powogaz DN100

 • - Chất liệu: Gang Đúc;
 • - Nhiệt độ chịu được đến 130°C;
 • - Ứng dụng: nước cấp, nước nóng, lò hơi ...
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo lưu lượng nước nóng Powogaz DN150

 • - Chất liệu: Gang Đúc;
 • - Nhiệt độ chịu được đến 40°C;
 • - Ứng dụng: nước cấp, nước nóng, lò hơi ...
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo lưu lượng nước nóng Powogaz DN400

 • - Chất liệu: Gang Đúc;
 • - Nhiệt độ chịu được đến 30°C;
 • - Ứng dụng: nước cấp, nước nóng, lò hơi ...
 • - Còn hàng trong kho.
Tư vấn kỹ thuật về Đồng Hồ Nước