Bơm màng Marathon M15B3P1PPAS100

  • Vật liệu: Vỏ thân PP, màng Santo;
  • Kích thước cửa hút xả: 1,5";
  • Kích thước hạt rắn tối đa: 6 mm;
  • Nguồn hoạt động: Khí nén;
  • Áp suất làm việc tối đa: 7 bar;
  • Công suất hút tối đa: 378 lít/phút.
Các bài tư vấn kỹ thuật bơm công nghiệp hữu ích nhất