Nguyên lý hoạt động của đồng hồ nước chính hãng

Nguyên lý hoạt động của đồng hồ nước là điều cần thiết mà chúng ta cần phải biết, nắm rõ thông số chi tiết sản phẩm. Các bước vận hành và cách lắp đặt bảo quản đúng theo trình tự tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Như vậy ta sẽ có được thiết bị chạy ổn định chính xác và bền bỉ theo thời gian.

Nguyên lý hoạt động của đồng hồ nước chính hãng

Đồng hồ nước tốc độ chính hãng:

Nguyên lý hoạt động của đồng hồ nước lạnh là một hệ thống máy móc cực kỳ logic. Được gắn kết với nhau qua loại truyền động lưu lượng, chuyển động từ vả hoạt động bằng bánh răng.

Hoạt động của nó là một chuỗi các lượng chất lỏng chảy qua đông hồ đo lưu lượng nước sinh hoạt. Thông qua bộ phận đếm của thiết bị, lưu lượng chất lỏng chảy qua đồng hồ chỉ có thể là lưu lượng trung bình. Và được xác định theo lượng chất lỏng đo được qua bộ đếm chia cho khoảng thời gian cố định.

Đồng hồ đo nước lạnh Unik DN40 kiểu tốc độ dựa trên nguyên lý đếm tổng số vòng quay của bộ phận chuyển động. Để tính lượng chất lỏng chảy qua, có bộ phận chuyển động. Hoạt động trực tiếp nhờ tác động của dòng chảy, sản phẩm này được lắp đặt cho các đường ống kín.

Đồng hồ nước thể tích kiểu pit tong:

Không giống như loại đồng hồ nước kiểu tốc độ, kiểu thể tích lại có buồng đong với thể tích đã biết. Và cơ cấu truyền động theo nguyên lý lần lượt nạp nước vào buồng đong. Sau đó xả hết thiết bị sẽ chỉ tính thể tích dòng chảy, bằng tổng số các thể tích đã chảy qua đồng hồ. Loại sản phẩm này thích hợp với đường ống có kích thước lớn.

Đặc trưng đo lường cơ bản của đồng hồ nước

Đồng hồ đo nước lạnh Unik DN50
Đồng hồ đo nước lạnh Unik DN50

Giá trị lưu lượng định mức đồng hồ nước:

Đồng hồ đo lưu lượng nước có các giá trị định mức quan trọng sau đây

Lưu lượng danh định Qn nghĩa lá dòng chảy liên tục hoặc ngắt quãng.

Lưu lượng tối đa Qmax trong một khoảng thơi gian ngắn má không bị trục trặc, giá trị Qmax bằng hai lần Qn.

Lưu lượng tối thiểu Qmin la lưu lượng nhỏ nhất lưu lượng này xác định theo kí hiệu của sản phẩm.

Phạm vi lưu lượng là khoảng giới hạn bởi Qmax và Qmin khoảng này gọi là vùng trên vùng dưới trong khoảng này số của đồng hồ không có sai số vượt quá sai số cho phép.

Lưu lượng chuyển tiếp Qt là lưu lượng có giá trị nằm giữa lưu lượng tối đa và lưu lượng tối thiểu.

Phạm vi cho phép sai số trong đồng hồ nước:

Vùng dưới là vùng Qmin đến Qt tại vùng này sai số cho phép lớn nhất của sản phẩm là 5%.

Vùng trên là vùng có giá trị từ Qt đến Qmax vùng này sai số cho phép là 2%.

Để hiểu về nguyên lý hoạt động của đồng hồ đo lưu lượng nước chúng ta cần thêm rất nhiều kiến thức. Trên đây là bài viết chi tiết và các bước về cách hoạt động của sản phẩm mong rằng sẽ có ích thêm cho các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *