Tag Archives: Sự cố máy bơm thường gặp

Công tắc áp suất trên máy bơm nước, sự cố và cách khắc phục

Máy bơm hoạt động mà không có nước dẫn đến cháy máy bơm Bơm mà nước không lên cũng làm cháy máy bơm Máy bơm bật tắt liên tục làm chập điện cháy máy bơm Thường xuyên gặp phải nhất là người dùng đóng van nước khi Máy bơm đang chạy dẫn đến cháy máy […]