Xem tất cả 3 kết quả

Báo mức que BF

 • - Chất liệu: nylon thủy tinh
 • - Nhiệt độ cao nhất 120 độ C
 • - Ứng dụng: kiểm soát môi trường nước, dầu,
 • - Còn hàng trong kho.

Báo mức que BS1

 • - Chất liệu: Nhựa PPS
 • - Nhiệt độ cao nhất 150 độ C
 • - Ứng dụng: Môi trường nước, dầu
 • - Còn hàng trong kho.

Báo mức que PS 3S

 • - Chất liệu: Resin (PBT: Polybutylene terephthalate)
 • - Nhiệt độ cao nhất 70 độ C
 • - Ứng dụng: Báo mức môi trường nước, dầu
 • - Còn hàng trong kho.
Tư vấn kỹ thuật Phao báo mức