Xem tất cả 2 kết quả

Báo mức que BS1

  • - Chất liệu: Nhựa PPS
  • - Nhiệt độ cao nhất 150 độ C
  • - Ứng dụng: Môi trường nước, dầu
  • - Còn hàng trong kho.

Báo mức que PS 3S

  • - Chất liệu: Resin (PBT: Polybutylene terephthalate)
  • - Nhiệt độ cao nhất 70 độ C
  • - Ứng dụng: Báo mức môi trường nước, dầu
  • - Còn hàng trong kho.
Tư vấn kỹ thuật Phao báo mức