Xem tất cả 2 kết quả

Công tắc dòng chảy DWYER USA SF-2

  • - Chất liệu: thân đồng;
  • - Đường ống: >1-1 / 2½;
  • - Áp suất: 1000 psig (69 bar) với thân đồng và 2000 psig (138Bar) với thân 316 SS;
  • - Nhiệt độ giới hạn: -4 đến 275°F (-20 đến 135°C).

Công tắc dòng chảy DWYER USA V4

  • - Chất liệu: thân đồng;
  • - Đường ống: >1-1 / 2½;
  • - Áp suất: 1000 psig (69 bar) với thân đồng và 2000 psig (138Bar) với thân 316 SS;
  • - Nhiệt độ giới hạn: -4 đến 275°F (-20 đến 135°C).
Bạn đang cần hỗ trợ tư vấn về Công Tắc Dòng chảy