Hiển thị 1–20 trong 32 kết quả

Đồng hồ nước sạch T-FLOW

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Nhiệt độ làm việc: 0 - 90 °C;
 • - Ứng dụng: các chung cư, nhà máy, tòa nhà cao tầng;
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ nước sạch Unik DN20

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Nhiệt độ làm việc: 0°C - 40°C;
 • - Ứng dụng: chuyên dùng cho các nhà máy, chung cư, khu dân cư, có các hệ thống cấp nước
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước sạch EMS dạng pittong LXH-15A~40A

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Nhiệt độ làm việc: 0 - 40 °C
 • - Ứng dụng: các chung cư, nhà máy, tòa nhà cao tầng;
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước sạch Fuda cơ LXS DN50

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Nhiệt độ làm việc: 0 - 30 °C;
 • - Ứng dụng: các chung cư, nhà máy, tòa nhà cao tầng;
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước sạch Powogaz DN 125

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Nhiệt độ chịu được đến 90℃;
 • - Đươc sử dụng trong môi trường nước sạch, nước thô, trong các chung cư, nhà máy tòa nhà.
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước sạch Powogaz DN 150

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Nhiệt độ: 0 - 40℃;
 • - Đo các loại nước thô, giếng bơm hay từ ao hồ sông suối phục vụ tưới tiêu, các công ty, xí nghiệp để đo nước sạch;
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước sạch Powogaz DN 200

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Nhiệt độ làm việc: 0-40℃;
 • - Đươc sử dụng trong môi trường nước sạch, nước thô, trong các chung cư, nhà máy tòa nhà.
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước sạch Powogaz DN 300

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Nhiệt độ chịu được đến 90℃;
 • - Dùng đo lưu lượng nước sạch, nước thô, trong các chung cư, nhà máy tòa nhà.
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước sạch Powogaz DN 50

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Nhiệt độ làm việc: 0 - 40℃;
 • - Ứng dụng: các chung cư, nhà máy, tòa nhà cao tầng;
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước sạch Powogaz DN 65

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Nhiệt độ làm việc: 0 - 40℃;
 • - Ứng dụng: các chung cư, nhà máy, tòa nhà cao tầng;
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước sạch Powogaz DN 80

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Nhiệt độ làm việc: 0 - 40℃;
 • - Ứng dụng: các chung cư, nhà máy, tòa nhà cao tầng;
 • - Còn hàng trong kho.
Tư vấn kỹ thuật về Đồng Hồ Nước