Xem tất cả 5 kết quả

Van an toàn gang lắp bích

 • - Chất liệu: gang;
 • - Nhiệt độ làm việc: Max 250°C
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Còn hàng trong kho.

Van an toàn gang nối bích LYE DN100

 • - Chất liệu: Thép không gỉ;
 • - Nhiệt độ làm việc: Max 220°C
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Còn hàng trong kho.

Van an toàn hơi nóng

 • - Chất liệu: Thép không gỉ;
 • - Nhiệt độ làm việc: Max 450°C;
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Còn hàng trong kho.

Van an toàn hơi nước VATHN

 • - Chất liệu: Thép không gỉ;
 • - Nhiệt độ làm việc: Max 450°C
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Còn hàng trong kho.

Van an toàn nối bích có tay gạt

 • - Chất liệu: Thép không gỉ;
 • - Nhiệt độ làm việc: Max 250°C
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Còn hàng trong kho.
Tư vấn kỹ thuật về van an toàn