Xem tất cả 5 kết quả

Van cầu gang dẻo 150LB

 • - Chất liệu: gang dẻo;
 • - Nhiệt độ: 29°C - 300°C
 • - Được dùng trong xăng dầu, xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước, các khu công nghiệp ...
 • - Còn hàng trong kho.

Van cầu hơi Beize

 • - Chất liệu: Thép không gỉ;
 • - Nhiệt độ: 40°C - 420°C
 • - Được dùng trong xăng dầu, xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước, các khu công nghiệp ...
 • - Còn hàng trong kho.

Van cầu hơi nóng nối bích jis 5k DN 65

 • - Chất liệu: gang dẻo;
 • - Nhiệt độ: - 29°C - 300°C
 • - Được dùng trong xăng dầu, xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước, các khu công nghiệp ...
 • - Còn hàng trong kho.

Van cầu Inox

 • - Chất liệu: Inox;
 • - Nhiệt độ: -20°C - 250°C
 • - Được dùng trong xăng dầu, xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước, các khu công nghiệp ...
 • - Còn hàng trong kho.

Van cầu mặt bích

 • - Chất liệu: Inox;
 • - Nhiệt độ: - 29°C - 300°C
 • - Được dùng trong xăng dầu, xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước, các khu công nghiệp ...
 • - Còn hàng trong kho.