Xem tất cả 6 kết quả

Được xếp hạng 3.00 5 sao

Van điện Contronlli PN16 2FGA 200B

 • - Chất liệu: Thép
 • - Nhiệt độ: - 10 ℃ - 200 ℃
 • - Ứng dụng: các tòa nhà cao tầng, nhà máy và hệ thống bơm cao áp
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van điện Contronlli PN16 MVGS2

 • - Chất liệu: Thép
 • - Nhiệt độ: - 10 ℃ - 90 ℃
 • - Ứng dụng: các tòa nhà cao tầng, nhà máy và hệ thống bơm cao áp
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van điện Contrronlli PN16 3FGB

 • - Chất liệu: Thép
 • - Nhiệt độ: - 10 ℃ - 200 ℃
 • - Ứng dụng: các tòa nhà cao tầng, nhà máy và hệ thống bơm cao áp
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van điện Motorized DN50

 • - Chất liệu: Thép
 • - Nhiệt độ: - 10 ℃ - 200 ℃
 • - Ứng dụng: các tòa nhà cao tầng, nhà máy và hệ thống bơm cao áp
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van điện từ 3 ngả

 • - Chất liệu: Thép
 • - Nhiệt độ: max 200 ℃
 • - Ứng dụng: các tòa nhà cao tầng, nhà máy và hệ thống bơm cao áp
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van điện từ máy lọc nước RO

 • - VITON Seal: -30℃ đến 150℃; NBR Seal: -10℃ đến 80℃; EPDM Seal: -10℃ đến 120℃;
 • - DN 2.5, 5.0, 10, ống với Φ6.35 mm;
 • - Tự động đóng ngắt máy;
 • - Còn hàng trong kho.
Kiến thức cần thiết tư vấn mua Van công nghiệp