Xem tất cả 4 kết quả

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van điện từ Kailing 4V310-10

 • - Chất liệu: gang;
 • - Nhiệt độ làm việc : 0℃ - 70 ℃
 • - Được ứng dụng trong môi trường khí nén và chất lỏng…
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van điện từ khí nén 3.2

 • - Chất liệu: gang;
 • - Nhiệt độ làm việc : - 10℃ - 80 ℃
 • - Được ứng dụng trong môi trường khí nén và chất lỏng…
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van điện từ ODE

 • - Chất liệu: gang;
 • - Nhiệt độ làm việc : - 10℃ - 80 ℃
 • - Được ứng dụng trong môi trường khí nén và chất lỏng…
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van điện từ đồng hơi nối bích

 • - Chất liệu: gang, đồng;
 • - Nhiệt độ làm việc : Max 180 ℃
 • - Được ứng dụng trong môi trường khí nén và chất lỏng…
 • - Còn hàng trong kho.
Kiến thức cần thiết tư vấn mua Van công nghiệp