Xem tất cả 5 kết quả

Van giảm áp hơi Hàn Quốc

 • - Chất liệu: Gang, Inox;
 • - Nhiệt độ làm việc : Hơi max:220℃; Nước max:120℃;
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Còn hàng trong kho.

Van giảm áp lực nước

 • - Chất liệu: Đồng;
 • - Nhiệt độ làm việc : 0℃ - 85℃;
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Còn hàng trong kho.

Van giảm áp nước

 • - Chất liệu: Thép không gỉ;
 • - Nhiệt độ làm việc: 10℃ - 180℃;
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Còn hàng trong kho.

Van giảm áp SHINYI

 • - Chất liệu: Gang;
 • - Nhiệt độ làm việc : 10℃ - 80℃;
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Còn hàng trong kho.

Van giảm áp đồng ren

 • - Chất liệu: Đồng;
 • - Nhiệt độ làm việc : Hơi max:220℃; Nước max:120℃;
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Còn hàng trong kho.
Kiến thức cần thiết tư vấn mua Van công nghiệp