Xem tất cả 6 kết quả

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van giảm áp hơi Hàn Quốc

 • - Chất liệu: Đồng;
 • - Nhiệt độ làm việc : Hơi max:220℃; Nước max:120℃;
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van giảm áp lực nước

 • - Chất liệu: Đồng;
 • - Nhiệt độ làm việc : 85℃;
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van giảm áp nước

 • - Chất liệu: gang;
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Lá van bọc cao su cao cấp đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nước uống.
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van giảm áp ren đồng BUGATI

 • - Chất liệu: Đồng;
 • - Nhiệt độ làm việc : 85℃;
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van giảm áp SHINYI

 • - Chất liệu: Đồng;
 • - Nhiệt độ làm việc : 80℃;
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van giảm áp đồng ren

 • - Chất liệu: Đồng;
 • - Nhiệt độ làm việc : Hơi max:220℃; Nước max:120℃;
 • - Được ứng dụng trong các hệ thống dẫn nước, trong PCCC, thủy lợi, xăng dầu;
 • - Còn hàng trong kho.
Kiến thức cần thiết tư vấn mua Van công nghiệp