Xem tất cả 5 kết quả

mô tả text cho từng categori nằm ở đây

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van một chiều Ami

 • - Thương hiệu: Ami
 • - Chất liệu: Thép;
 • - Nhiệt độ làm việc : 450°C;
 • - Sử dụng trong môi trường Hơi, Dầu nóng, Nước, Khí, Gas;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van một chiều Inox

 • - Chất liệu: Inox;
 • - Nhiệt độ làm việc : 20°C - 220°C;
 • - Sử dụng trong môi trường Hơi, Dầu nóng, Nước, Khí, Gas;
 • - Bảo vệ đường ống, các thiết bị Máy bơm, bình chứa, đường ống dẫn.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van một chiều lá lật

 • - Chất liệu: Thép;
 • - Nhiệt độ làm việc : 120°C;
 • - Sử dụng trong môi trường Hơi, Dầu nóng, Nước, Khí, Gas;
 • - Bảo vệ đường ống, các thiết bị Máy bơm, bình chứa, đường ống dẫn.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van một chiều nén khí

 • - Chất liệu: Thép;
 • - Nhiệt độ làm việc : 204℃;
 • - Sử dụng trong môi trường Hơi, Dầu nóng, Nước, Khí, Gas;
 • - Bảo vệ đường ống, các thiết bị Máy bơm, bình chứa, đường ống dẫn.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van một chiều thép chống gỉ DN150

 • - Chất liệu: Thép không gỉ;
 • - Nhiệt độ: 350℃;
 • - Kích thước: DN150;
 • - Sử dụng trong môi trường Hơi, Dầu nóng, Nước, Khí, Gas;
Kiến thức cần thiết tư vấn mua Van công nghiệp