Xem tất cả 4 kết quả

Van tiết lưu Danfoss ATX-1222DHS

 • - Chất liệu: đồng
 • - Nhiệt độ: 150°C
 • - Ứng dụng: Công nghiệp lạnh, ngành nước và các nhà máy, tòa nhà cao tầng, khu dân dụng...
 • - Còn hàng trong kho;

Van tiết lưu tay Danfoss REG

 • - Chất liệu: Gang
 • - Nhiệt độ: 150°C
 • - Ứng dụng: Công nghiệp lạnh, ngành nước và các nhà máy và tòa nhà cao tầng, khu dân dụng...
 • - Còn hàng trong kho;

Van tiết lưu tay góc REG 20A

 • - Chất liệu: Nylon, Soft nylon, Polyurethane
 • - Nhiệt độ: 150°C
 • - Ứng dụng: Công nghiệp lạnh, ngành nước và các nhà máy và tòa nhà cao tầng, khu dân dụng...
 • - Còn hàng trong kho;

Van tiết lưu tay thẳng REG 40A

 • - Chất liệu: Nylon, Soft nylon, Polyurethane
 • - Nhiệt độ: 150°C
 • - Ứng dụng: Công nghiệp lạnh, ngành nước và các nhà máy và tòa nhà cao tầng, khu dân dụng...
 • - Còn hàng trong kho;
Kiến thức cần thiết tư vấn mua Van công nghiệp