Xem tất cả 3 kết quả

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van xả khí Air release

 • - Chất liệu: gang dẻo;
 • - Nhiệt độ: -100° C - 800° C.
 • - Được dùng trong xăng dầu, khí , các khu công nghiệp ...
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van xả khí bằng gang

 • - Chất liệu: gang dẻo;
 • - Nhiệt độ: -100° C - 800° C.
 • - Được dùng trong xăng dầu, khí , các khu công nghiệp ...
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van xả khí PN10 DN20

 • - Chất liệu: gang dẻo;
 • - Nhiệt độ: 100° C
 • - Được dùng trong xăng dầu, khí , các khu công nghiệp ...
 • - Còn hàng trong kho.
Kiến thức cần thiết tư vấn mua Van công nghiệp