Xem tất cả 5 kết quả

Van Y lọc ARV

 • - Chất liệu: Thép không rỉ;
 • - Nhiệt độ: - 10°C - 350°C
 • - Ứng dụng: nhà máy xí nghiệp chung cư, khu tòa nhà cao tầng, hệ thống ngành cấp thoát nước,PCCC...
 • - Còn hàng trong kho;

Van y lọc bằng đồng nối ren DN15

 • - Chất liệu: Thép không rỉ;
 • - Nhiệt độ: 220°C
 • - Ứng dụng: nhà máy xí nghiệp chung cư, khu tòa nhà cao tầng, hệ thống ngành cấp thoát nước,PCCC...
 • - Còn hàng trong kho;

Van Y lọc gang thép

 • - Chất liệu: Thép không rỉ;
 • - Nhiệt độ: - 10°C - 350°C
 • - Ứng dụng: nhà máy xí nghiệp chung cư, khu tòa nhà cao tầng, hệ thống ngành cấp thoát nước,PCCC...
 • - Còn hàng trong kho;

Van Y lọc Inox

 • - Chất liệu: Thép không rỉ;
 • - Nhiệt độ: 150°C
 • - Ứng dụng: nhà máy xí nghiệp chung cư, khu tòa nhà cao tầng, hệ thống ngành cấp thoát nước,PCCC...
 • - Còn hàng trong kho;

Van y lọc PN16 gang dẻo YS SF5

 • - Chất liệu: Thép không rỉ;
 • - Nhiệt độ: - 10°C - 350°C
 • - Ứng dụng: nhà máy xí nghiệp chung cư, khu tòa nhà cao tầng, hệ thống ngành cấp thoát nước,PCCC...
 • - Còn hàng trong kho;
Kiến thức cần thiết tư vấn mua Van công nghiệp