Tag Archives: Tầm quan trọng của van giảm áp

Tầm quan trọng của van giảm áp trong hệ thống làm việc

Hệ thống làm việc của chúng ta rộng lớn cách xa nhau. Đường ống quá dài, xa dẫn đến áp lực đầu cuối rất yếu nếu đầu vào không có áp lực cao. Vì thế để toàn hệ thống có áp lực đủ mạnh thì áp lực đầu vào phải duy trì ở mức độ […]