Xem tất cả 14 kết quả

Bình tích áp Aquasystem 400lit

 • - Chất liệu: Bích thép chống gỉ;
 • - Nhiệt độ max: -10-100ºC;
 • - Cổng kết nối: 1,5 Inch;
 • - Áp lực max: 10 bar;
 • - Ứng dụng công-nông nghiệp, pccc, lò sưởi, điều hòa không khí.

Bình tích áp Pentax 1000lit

 • - Chất liệu: Bích thép chống gỉ;
 • - Nhiệt độ max: 99ºC;
 • - Cổng kết nối: 2 Inch;
 • - Áp lực max: 10 bar;
 • - Sử dụng trong các hộ gia đình, tòa nhà cao tầng, khu chung cư.

Bình tích áp Pentax 100lit 10 bar

 • - Chất liệu: Bích thép chống gỉ;
 • - Nhiệt độ max: 99ºC;
 • - Áp lực max: 10 bar;
 • - Sử dụng trong các hộ gia đình, các tòa nhà cao tầng, các khu chung cư ...
 • - Còn hàng số lượng lớn.

Bình tích áp Pentax 100lit-1000lit

 • - Chất liệu: Bích thép k gỉ;
 • - Nhiệt độ max: -10-99ºC;
 • - Cổng kết nối: 2 Inch, DN50;
 • - Áp lực max: 16 bar;
 • - Sử dụng trong các hộ gia đình, tòa nhà cao tầng, khu chung cư.

Bình tích áp Varem 24lit

 • - Vật liệu màng: EPDM;
 • - Nhiệt độ môi trường nước: 99ºC;
 • - Cổng kết nối: 3/4";
 • - Áp lực max: 8 bar;
 • - Sử dụng cho nước sạch cho tòa nhà, biệt thự, các hộ gia đình.

Bình tích áp Varem LS5

 • - Chất liệu: Bích thép chống gỉ;
 • - Nhiệt độ max: 99ºC;
 • - Cổng kết nối: 1 Inch;
 • - Áp lực max: 8 bar;
 • - Sử dụng cho các nhà máy nước sạch, tòa nhà, biệt thự, hộ gia đình.