Xem tất cả 5 kết quả

Bình giãn nở Aquasystem 150lit

 • - Chất liệu: Bích thép chống gỉ;
 • - Nhiệt độ max: -10-100ºC;
 • - Cổng kết nối: 1 Inch;
 • - Áp lực max: 8bar;
 • - Ứng dụng công-nông nghiệp, pccc, lò sưởi, điều hòa không khí.

Bình tích áp Aquasystem 1000lit

 • - Chất liệu: Bích thép chống gỉ;
 • - Nhiệt độ max: -10-100ºC;
 • - Cổng kết nối: 1 Inch;
 • - Áp lực max: 16 bar;
 • - Ứng dụng công-nông nghiệp, pccc, lò sưởi, điều hòa không khí.

Bình tích áp Aquasystem 100lit

 • - Chất liệu: Bích thép chống gỉ;
 • - Nhiệt độ max: -10-100ºC;
 • - Cổng kết nối: 1 Inch;
 • - Áp lực max: 8 bar;
 • - Ứng dụng công-nông nghiệp, pccc, lò sưởi, điều hòa không khí.

Bình tích áp Aquasystem 1500lit

 • - Chất liệu: Bích thép chống gỉ;
 • - Nhiệt độ max: -10-100ºC;
 • - Cổng kết nối: 1 Inch;
 • - Áp lực max: 16 bar;
 • - Ứng dụng công-nông nghiệp, pccc, lò sưởi, điều hòa không khí.

Bình tích áp Aquasystem 400lit

 • - Chất liệu: Bích thép chống gỉ;
 • - Nhiệt độ max: -10-100ºC;
 • - Cổng kết nối: 1,5 Inch;
 • - Áp lực max: 10 bar;
 • - Ứng dụng công-nông nghiệp, pccc, lò sưởi, điều hòa không khí.
Tư vấn kỹ thuật về bình tích áp