Xem tất cả 6 kết quả

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ nước lạnh lắp đứng Unik DN15

 • - Chất liệu: Thân Gang Đúc
 • - Nhiệt độ làm việc 0 - 40°C
 • - Ứng dụng: môi trường nước lạnh, nước nóng, lò hơi, nước thải...
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ nước lạnh mẹ bồng con Merlion DN65

 • - Chất liệu: Gang Đúc
 • - Nhiệt độ làm việc: 0 - 30°C
 • - Ứng dụng: môi trường nước lạnh, nước sạch, nước cấp..
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ nước lạnh Unik DN32

 • - Chất liệu: Thân Gang Đúc
 • - Nhiệt độ làm việc 0 - 30°C
 • - Ứng dụng: môi trường nước lạnh, nước nóng, lò hơi, nước thải...
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ nước lạnh Zenner DN300

 • - Chất liệu: Gang Đúc
 • - Nhiệt độ làm việc 0 - 40°C
 • - Ứng dụng: môi trường nước lạnh, nước nóng, lò hơi, nước thải...
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo lưu lượng nước lạnh T-FLOW DN100

 • - Chất liệu: Thân Gang Đúc
 • - Nhiệt độ làm việc 0 - 30°C
 • - Ứng dụng: môi trường nước lạnh, nước nóng, lò hơi, nước thải...
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo nước lạnh Unik DN40

 • - Chất liệu: Thân Gang Đúc
 • - Nhiệt độ làm việc 0 - 30°C
 • - Ứng dụng: môi trường nước lạnh, nước nóng, lò hơi, nước thải...
 • - Còn hàng trong kho
Tư vấn kỹ thuật về Đồng Hồ Nước