Xem tất cả 16 kết quả

 Đồng hồ nước nóng Fuda  Đồng hồ đo nước nóng Powogaz  Đồng hồ nước nóng Fuzhou
 Đồng hồ nước nóng Zenner  Đồng hồ nước nóng T-flow 

Mời Quý khách hàng tham khảo các loại đồng hồ nước giá tốt dưới đây

Đồng hồ nước nóng Powogaz DN50

 • - Chất liệu: Gang Đúc;
 • - Nhiệt độ chịu được đến 90°C;
 • - Ứng dụng: nước cấp, nước nóng, lò hơi ...
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ nước nóng T-Flow

 • - Chất liệu: Gang Đúc;
 • - Nhiệt độ chịu được đến 90°C;
 • - Ứng dụng: nước cấp, nước nóng, lò hơi ...
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo lưu lượng nước nóng Powogaz DN100

 • - Chất liệu: Gang Đúc;
 • - Nhiệt độ chịu được đến 130°C;
 • - Ứng dụng: nước cấp, nước nóng, lò hơi ...
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo lưu lượng nước nóng Powogaz DN150

 • - Chất liệu: Gang Đúc;
 • - Nhiệt độ chịu được đến 40°C;
 • - Ứng dụng: nước cấp, nước nóng, lò hơi ...
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo lưu lượng nước nóng Powogaz DN400

 • - Chất liệu: Gang Đúc;
 • - Nhiệt độ chịu được đến 30°C;
 • - Ứng dụng: nước cấp, nước nóng, lò hơi ...
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước nóng Fuda DN 15

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Áp lực làm việc: 0,3- 16 bar;
 • - Ứng dụng: trong các nhà máy có hệ thống lò hơi, nồi hơi; hoặc các chung cư có hệ thống nước nóng dùng năng lượng mặt trời;

Đồng hồ đo nước nóng Fuzhou DN 15

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Áp lực làm việc: 0,3- 16 bar;
 • - Ứng dụng: trong các nhà máy có hệ thống lò hơi, nồi hơi; hoặc các chung cư có hệ thống nước nóng dùng năng lượng mặt trời;

Đồng hồ đo nước nóng Zenner DN 100

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Ứng dụng: được dùng trong các nhà máy có hệ thống lò hơi, nồi hơi hoặc các chung cư có hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời;
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước nóng Zenner DN 125

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Ứng dụng: được dùng trong các nhà máy có hệ thống lò hơi, nồi hơi hoặc các chung cư có hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời;
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước nóng Zenner DN 15

 • - Vật liệu: Gang, đồng thau
 • - Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 100°C
 • - Ứng dụng môi trường nước cấp, nước nóng,xả thải, lò hơi..
 • - Còn hàng trong kho

Đồng hồ đo nước nóng Zenner DN 20

 • - Chất liệu: gang, đồng thau;
 • - Lưu lượng: 1,5 m3/h - 60 m3/h;
 • - Ứng dụng trong các nhà máy nước thải, xả thải ra môi trường;
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước nóng Zenner DN 32

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Ứng dụng: được dùng trong các nhà máy có hệ thống lò hơi, nồi hơi hoặc các chung cư có hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời;
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước nóng Zenner DN 40

 • - Chất liệu: đồng thau;
 • - Ứng dụng: được dùng trong các nhà máy có hệ thống lò hơi, nồi hơi hoặc các chung cư có hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời;
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước nóng Zenner DN 80

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Ứng dụng: được dùng trong các nhà máy có hệ thống lò hơi, nồi hơi hoặc các chung cư có hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời;
 • - Còn hàng trong kho.
Tư vấn kỹ thuật về Đồng Hồ Nước