Xem tất cả 15 kết quả

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ nước nóng Powogaz DN50

 • - Chất liệu: Gang Đúc
 • - Nhiệt độ chịu được đến 90°C
 • - Ứng dụng: nước cấp, nước nóng, lò hơi...
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ nước nóng Sensus DN250

 • - Chất liệu: Gang Đúc
 • - Nhiệt độ chịu được đến 130°C
 • - Ứng dụng: nước cấp, nước nóng, lò hơi...
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ nước nóng T-Flow

 • - Chất liệu: Gang Đúc
 • - Nhiệt độ chịu được đến 90°C
 • - Ứng dụng: nước cấp, nước nóng, lò hơi...
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo lưu lượng nước nóng Powogaz DN100

 • - Chất liệu: Gang Đúc
 • - Nhiệt độ chịu được đến 130°C
 • - Ứng dụng: nước cấp, nước nóng, lò hơi...
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo lưu lượng nước nóng Powogaz DN150

 • - Chất liệu: Gang Đúc
 • - Nhiệt độ chịu được đến 40°C
 • - Ứng dụng: nước cấp, nước nóng, lò hơi...
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo lưu lượng nước nóng Powogaz DN400

 • - Chất liệu: Gang Đúc
 • - Nhiệt độ chịu được đến 30°C
 • - Ứng dụng: nước cấp, nước nóng, lò hơi...
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo nước nóng Powogaz JS130

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Nhiệt độ chịu được đến 130℃;
 • - Được ứng dụng rộng rãi cho hệ thống nước cấp, nước nóng, nước cấp lò hơi ...
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo nước nóng Zenner DN 100

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Ứng dụng: được dùng trong các nhà máy có hệ thống lò hơi, nồi hơi hoặc các chung cư có hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời;
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo nước nóng Zenner DN 125

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Ứng dụng: được dùng trong các nhà máy có hệ thống lò hơi, nồi hơi hoặc các chung cư có hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời;
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo nước nóng Zenner DN 15

 • - Vật liệu: Gang, đồng thau
 • - Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 100°C
 • - Ứng dụng môi trường nước cấp, nước nóng,xả thải, lò hơi..
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo nước nóng Zenner DN 20

 • - Chất liệu: gang, đồng thau;
 • - Lưu lượng: 1,5 m3/h - 60 m3/h;
 • - Ứng dụng trong các nhà máy nước thải, xả thải ra môi trường;
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo nước nóng Zenner DN 32

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Ứng dụng: được dùng trong các nhà máy có hệ thống lò hơi, nồi hơi hoặc các chung cư có hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời;
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo nước nóng Zenner DN 40

 • - Chất liệu: đồng thau;
 • - Ứng dụng: được dùng trong các nhà máy có hệ thống lò hơi, nồi hơi hoặc các chung cư có hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời;
 • - Còn hàng trong kho.

Đồng hồ đo nước nóng Zenner DN 50

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Ứng dụng: được dùng trong các nhà máy có hệ thống lò hơi, nồi hơi hoặc các chung cư có hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời;
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo nước nóng Zenner DN 80

 • - Chất liệu: gang đúc;
 • - Ứng dụng: được dùng trong các nhà máy có hệ thống lò hơi, nồi hơi hoặc các chung cư có hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời;
 • - Còn hàng trong kho.
Tư vấn kỹ thuật về Đồng Hồ Nước