Xem tất cả 5 kết quả

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ nước sinh hoạt Fuda LXS DN15

 • - Chất liệu: Gang đúc;
 • - Nhiệt độ làm việc : 40°C
 • - Ứng dụng: Nước sinh hoạt, nước nóng, lạnh, khu dân cư, tòa nhà cao tầng, nhà máy...
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ nước sinh hoạt Fuzhou LXSG DN100

 • - Chất liệu: Gang đúc;
 • - Nhiệt độ làm việc : 30°C;
 • - Ứng dụng: Nước sinh hoạt, nước nóng, lạnh, khu dân cư, tòa nhà cao tầng, nhà máy ...
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ nước sinh hoạt Fuzhou LXSG DN50

 • - Chất liệu: Gang đúc;
 • - Nhiệt độ làm việc : 30°C;
 • - Ứng dụng: Nước sinh hoạt, nước nóng, lạnh, khu dân cư, tòa nhà cao tầng, nhà máy ...
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ nước sinh hoạt Sensus phi 49

 • - Chất liệu: Gang đúc;
 • - Nhiệt độ làm việc : 0 - 130°C
 • - Ứng dụng: Nước sinh hoạt, nước nóng, lạnh, khu dân cư, tòa nhà cao tầng, nhà máy...
 • - Còn hàng trong kho
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ nước sinh hoạt Zenner Ws-N

 • - Chất liệu: Gang đúc;
 • - Nhiệt độ làm việc : 40°C
 • - Ứng dụng: Nước sinh hoạt, nước nóng, lạnh, khu dân cư, tòa nhà cao tầng, nhà máy...
 • - Còn hàng trong kho
Tư vấn kỹ thuật về Đồng Hồ Nước