Xem tất cả 6 kết quả

Bơm màng Marathon M15B3P1PPAS100

 • - Vật liệu: Vỏ thân PP, màng Santo;
 • - Áp lực nước: 7 bar;
 • - Bơm được chất lỏng (axit, nước, xăng dầu, ...), dung dịch dạng keo, bùn lỏng, bột, dung dịch chứa chất rắn.

Bơm màng Marathon M1FB1ANWABS100

 • - Vật liệu: Vỏ thân nhôm, màng neo;
 • - Áp lực nước: 8,6 bar;
 • - Bơm được chất lỏng (axit, nước, nước thải, xăng dầu, ...), dung dịch dạng keo, bùn lỏng, bột, dung dịch chứa chất rắn.

Bơm màng Sandpiper S15B3P1PPAS100

 • - Vật liệu: Nhựa Polypropylen chịu nước, hóa chất;
 • - Áp lực nước: 100 – 231 psi;
 • - Bơm được chất lỏng (axit, nước, xăng dầu, ...), dung dịch dạng keo, dung dịch chứa chất rắn.

Bơm màng Sandpiper S1FB1ANWABS100

 • - Vật liệu: Thân nhôm, màng Neo;
 • - Áp lực nước: 100 psi;
 • - Bơm nước thải, bùn loãng, khai thác mỏ, khai khoáng, bơm hóa chất, mực in, sơn nước, bơm thực phẩm, ...
Các bài tư vấn kỹ thuật bơm công nghiệp hữu ích nhất