Xem tất cả 2 kết quả

Bơm màng Marathon M15B3P1PPAS100

  • - Vật liệu: Vỏ thân PP, màng Santo;
  • - Áp lực nước: 7 bar;
  • - Bơm được chất lỏng (axit, nước, xăng dầu, ...), dung dịch dạng keo, bùn lỏng, bột, dung dịch chứa chất rắn.

Bơm màng Marathon M1FB1ANWABS100

  • - Vật liệu: Vỏ thân nhôm, màng neo;
  • - Áp lực nước: 8,6 bar;
  • - Bơm được chất lỏng (axit, nước, nước thải, xăng dầu, ...), dung dịch dạng keo, bùn lỏng, bột, dung dịch chứa chất rắn.
Các bài tư vấn kỹ thuật bơm công nghiệp hữu ích nhất