Xem tất cả 6 kết quả

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van phao có bóng inox DN50 - DN300

 • - Chất liệu: Gang;
 • - Nhiệt độ: Max 800°C.
 • - Ứng dụng: nhà máy, khu công nghiệp và các khu chung cư, bể chứa...
 • - Còn hàng trong kho;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van phao cơ đồng DN15

 • - Chất liệu: Đồng;
 • - Áp suất làm việc: 16bar;
 • - Ứng dụng: nhà máy, khu công nghiệp và các khu chung cư, bể chứa...
 • - Còn hàng trong kho;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van phao cơ đồng lắp ren

 • - Chất liệu: Đồng;
 • - Nhiệt độ: Max 180° C.
 • - Ứng dụng: nhà máy, khu công nghiệp và các khu chung cư, bể chứa...
 • - Còn hàng trong kho;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van phao nối ren

 • - Chất liệu: Inox;
 • - Nhiệt độ: Max 120° C.
 • - Ứng dụng: nhà máy, khu công nghiệp và các khu chung cư, bể chứa...
 • - Còn hàng trong kho;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van phao tự động

 • - Chất liệu: Đồng;
 • - Nhiệt độ: Max 120° C.
 • - Ứng dụng: nhà máy, khu công nghiệp và các khu chung cư, bể chứa...
 • - Còn hàng trong kho;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Van phao đồng

 • - Chất liệu: Đồng;
 • - Nhiệt độ: Max 120° C.
 • - Ứng dụng: nhà máy, khu công nghiệp và các khu chung cư, bể chứa...
 • - Còn hàng trong kho;
Kiến thức cần thiết tư vấn mua Van công nghiệp