Hiển thị 1–20 trong 67 kết quả

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất dầu Wise

 • - Chất liệu: Inox 304, 316;
 • - Nối ren: 1/4 pt, Ren 13mm, 3/8pt ren 17mm , 1/2 pt -ren 21mm.
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 100 mm có viền.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P110

 • - Chất liệu: Inox 316SS - 316LSS;
 • - Nối ren: 1/4" -3/8";
 • - Đo áp suất nước, chân không, dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 40 -50 -60 -75 -100 -150 -200 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P111

 • - Chất liệu: Vỏ sắt / chân inox;
 • - Nối ren: 1/4" -3/8";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 60 - 75 - 100 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P112

 • - Chất liệu: Inox 316SS - 316LSS;
 • - Nối ren: 1/4";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 60 và 75 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P113

 • - Chất liệu: Inox, Thép không gỉ;
 • - Nối ren: 1/4";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 50 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P140

 • - Chất liệu: Đồng, Inox;
 • - Nối ren: 1/4" -3/8";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 60 - 100 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P163

 • - Chất liệu: Inox 316SS - 316LSS;
 • - Nối ren: 1/4" -3/8";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 80 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P170

 • - Chất liệu: Inox 316SS - 316LSS;
 • - Nối ren: 1/2" -3/8"
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 60 - 75 - 100 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P222

 • - Chất liệu: Inox 316SS - 316LSS;
 • - Nối ren: 1/2" -3/8"
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 125 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P228

 • - Chất liệu: Inox 316SS - 316LSS;
 • - Nối ren: 1/4" -3/8";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 100 - 160 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P229

 • - Chất liệu: Inox 316SS - 316LSS;
 • - Nối ren: 1/4" -3/8";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 60 - 75 - 100 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P252

 • - Chất liệu: Inox 316SS - 316LSS;
 • - Nối ren: 1/4" -3/8" - 1/16" - 1/2";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 63 - 80 - 100 - 160 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P253

 • - Chất liệu: Vỏ inox, chân đồng;
 • - Nối ren: 1/4" -3/8" - 1/16" - 1/2";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 63 - 80 - 100 - 160 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P255

 • - Chất liệu: Inox 316SS - 316LSS;
 • - Nối ren: 1/4" -3/8" - 1/16" - 1/2";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 63, 80 & 100 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P256

 • - Chất liệu: Inox 316SS - 316LSS;
 • - Nối ren: 3/8" - 1/2";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 100 - 160 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P257

 • - Chất liệu: Inox 316SS - 316LSS;
 • - Nối ren: 3/8" - 1/2";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 100 - 160 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P258

 • - Chất liệu: Inox 316SS - 316LSS;
 • - Nối ren: 3/8" - 1/2" - 1/4" - 1/8";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 63 - 80 - 100 - 160 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P259

 • - Chất liệu: Inox 316SS - 316LSS;
 • - Nối ren: 1/4" - 3/8" - 1/2";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 63 - 100 - 160 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P336-P338

 • - Chất liệu: Inox 316SS - 316LSS;
 • - Nối ren: 3/8";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 100, 110 mm;
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ áp suất Wise Model P359

 • - Chất liệu: Inox 316SS - 316LSS;
 • - Nối ren: 3/8" - 1/2" - 1/4";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất dầu khí, hóa chất;
 • - Đường kính mặt bích: 125 mm;
Tư vấn kỹ thuật về đồng hồ đo áp suất