Xem tất cả 11 kết quả

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng Hồ Áp Model MAPG 150-250mm

 • - Chất liệu: Inox, Đồng;
 • - Nối Ren: 3/4'' - 1'' - 1(1/2)''
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất thủy lực;
 • - Đường kính mặt bích: 6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng Hồ Áp Suất GB-FRANCE 3Kim Áp Suất Thấp

 • - Chất liệu: Inox, Đồng;
 • - Nối ren: 1'' - 1(1/2)'' - 2
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất thủy lực;
 • - Đường kính mặt bích: Ø25 - Ø40 - Ø50 - Ø80
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng Hồ Áp Suất GB-FRANCE BSPG

 • - Chất liệu: Inox, Đồng;
 • - Nối ren: Nối ren: 1/4" => 1(1/2)"
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất thủy lực;
 • - Đường kính mặt bích: 6Ø - 10Ø -15Ø -20Ø -25Ø -32Ø -40Ø
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 40-50-63 mm

 • - Chất liệu: Inox, Đồng;
 • - Mặt số 40- 50- 63 mm;
 • - Nối ren: 1/8'' - 1/2";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất thủy lực;
 • - Đường kính mặt bích: Ø 4-6-10-15.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo áp suất GB-FRANCE dạng CAPSULE

 • - Chất liệu: Inox, Đồng;
 • - Nối ren: 1/4" => 1(1/2)"
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, thủy lực;
 • - Đường kính mặt bích: 6Ø - 10Ø -15Ø -20Ø -25Ø -32Ø -40Ø
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo áp suất GB-FRANCE LFDSBG

 • - Chất liệu: Inox, Đồng;
 • - Nối ren: 1/4" => 1(1/2)"
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất thủy lực;
 • - Đường kính mặt bích: 6Ø - 10Ø -15Ø -20Ø -25Ø -32Ø -40Ø

Đồng Hồ Đo Áp Suất Màng Flush Nối Bích

 • - Chất liệu: Inox, Đồng;
 • - Nối ren: 1'' - 1(1/2)'' - 2
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất thủy lực;
 • - Đường kính mặt bích: Ø25 - Ø40 - Ø50 - Ø80
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng Hồ Đo Áp Suất Màng Flush Nối Ren

 • - Chất liệu: Inox, Đồng;
 • - Nối ren: 3/4'' - 1'' - 1=>(1/2)'' - 2
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, áp suất thủy lực;
 • - Đường kính mặt bích: 20 - 25 - 40 - 50
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ đo áp suất mặt 250 mm

 • - Chất liệu: SS316, SS316L, SS316Ti;
 • - Nối ren: 3/4'' - 1'' - 1(1/2)'';
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, thủy lực;
 • - Đường kính mặt bích: Ø 6- 10- 15- 20- 25- 32- 40;
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng Hồ Đo Áp Suất Mặt D63-D100-D150

 • - Chất liệu: SS316, SS316L, SS316Ti;
 • - Nối ren: 1'' - 1(1/2)'' - 2
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, thủy lực;
 • - Đường kính mặt bích: 25- 40- 50
 • - Còn hàng trong kho.
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng Hồ Đo Áp Suất Model APDS

 • - Chất liệu: Inox SS304, SS316, SS316L;
 • - Nối ren: 1/8" - 3/8" -1/2" -3/4" ... 1(1/2)";
 • - Đo áp suất nước, áp suất chân không, thủy lực;
 • - Đường kính mặt bích: Ø 6- 10- 15- 20- 25- 32- 40.
Tư vấn kỹ thuật về đồng hồ đo áp suất